آرشیو مطالب مرتبط با جام ملتهای آفریقا 2019


11 ماه پیش

شبیه سازی بازی سنگال 0-1 الجزایر با عروسک لگو

شبیه سازی بازی سنگال 0-1 الجزایر با عروسک لگو

شبیه سازی بازی سنگال 0-1 الجزایر با عروسک لگو ادامه خبر

11 ماه پیش

مراسم اهدای جام قهرمانی جام ملت های آفریقا به تیم ملی الجزایر

مراسم اهدای جام قهرمانی جام ملت های آفریقا به تیم ملی الجزایر

مراسم اهدای جام قهرمانی جام ملت های آفریقا به تیم ملی الجزایر ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه فینال جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 0-1 الجزایر

خلاصه فینال جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 0-1 الجزایر

خلاصه فینال جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 0-1 الجزایر ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه رده بندی جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 1-0 تونس

خلاصه رده بندی جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 1-0 تونس

خلاصه رده بندی جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 1-0 تونس ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ماداگاسکار 0-3 تونس

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ماداگاسکار 0-3 تونس

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ماداگاسکار 0-3 تونس ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ساحل عاج (3) 1-1 (4) الجزایر

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ساحل عاج (3) 1-1 (4) الجزایر

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: ساحل عاج (3) 1-1 (4) الجزایر ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 2-1 آفریقای جنوبی

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 2-1 آفریقای جنوبی

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 2-1 آفریقای جنوبی ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 1-0 بنین

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 1-0 بنین

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: سنگال 1-0 بنین ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: غنا (4) 1-1 (5) تونس

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: غنا (4) 1-1 (5) تونس

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: غنا (4) 1-1 (5) تونس ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مالی 0-1 ساحل عاج

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مالی 0-1 ساحل عاج

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مالی 0-1 ساحل عاج ادامه خبر

11 ماه پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: الجزایر 3-0 گینه

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: الجزایر 3-0 گینه

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: الجزایر 3-0 گینه ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه جام ملتهای آفریقا 2019: مصر 0-1 آفریقای جنوبی (حذف غیرمنتظره میزبان)

خلاصه جام ملتهای آفریقا 2019: مصر 0-1 آفریقای جنوبی (حذف غیرمنتظره میزبان)

خلاصه جام ملتهای آفریقا 2019: مصر 0-1 آفریقای جنوبی (حذف غیرمنتظره میزبان) ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 3-2 کامرون

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 3-2 کامرون

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: نیجریه 3-2 کامرون ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال(صعود سنگال)

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال(صعود سنگال)

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال(صعود سنگال) ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-1 سنگال ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین، صعود بنین و حذف مراکش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین، صعود بنین و حذف مراکش

خلاصه جام ملت‌های آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین، صعود بنین و حذف مراکش ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش (1) 1-1 (4) بنین ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-2 مصر (گل زیبای صلاح)

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-2 مصر (گل زیبای صلاح)

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: اوگاندا 0-2 مصر (گل زیبای صلاح) ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 ساحل عاج

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 ساحل عاج

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 ساحل عاج ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 2-0 کنگو

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 2-0 کنگو

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 2-0 کنگو ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 نامیبیا

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 نامیبیا

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مراکش 1-0 نامیبیا ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: نیجریه 1-0 بوروندی

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: نیجریه 1-0 بوروندی

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: نیجریه 1-0 بوروندی ادامه خبر

1 سال پیش

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 1-0 زیمبابوه

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 1-0 زیمبابوه

خلاصه ملتهای آفریقا 2019: مصر 1-0 زیمبابوه ادامه خبر

تصویری


ویدئو