آرشیو مطالب مرتبط با جان فترمن


چگونه سناتور هودی‌پوش آرای جمهوری‌خواهان را شکست

در مجلس نمایندگان مردان همواره باید کت و شلوار پوشیده باشند تا در جلسات کنگره شرکت کنند. فترمن یک کت و شلوار دارد که پیش‌تر در زما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو