آرشیو مطالب مرتبط با جذب منیزیم در بدن


منیزیم برای بدن، با مصرف کدام مواد؟

در طول بارداری نیاز بدن شما به منیزیم افزایش می یابد. منیزیم نقش انسولین را بازی می کند و از این رو برای حفظ سطوح قند خون ضروری می... ادامه خبر