آرشیو مطالب مرتبط با جمعان


«ماموریت من این است که هر روز بمیرم»

«هادی جمعان» به دلیل همکاری برای یافتن و جمع آوری اجساد کشته شدگان جنگ یمن و کمک به خانواده‌های یمنی برای شناسایی اجساد عزیزان‌شان... ادامه خبر

تصویری


ویدئو