آرشیو مطالب مرتبط با جمعیت حاشیه‌نشین


فرهیختگان: آقایان مسئول؛ این آمار از حاشیه شهر‌ها را روی میز کار نصب کنید!

طبق برآوردها، از ۱۴ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی در سال ۱۴۰۰، همچنان خوزستان با یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار نف... ادامه خبر

آقایان مسئول؛ این آمار از حاشیه شهر‌ها را روی میز کار نصب کنید!

طبق برآوردها، از ۱۴ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی در سال ۱۴۰۰، همچنان خوزستان با یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار نف... ادامه خبر

تصویری


ویدئو