آرشیو مطالب مرتبط با جنگل های بلم جرک


جنگل های "بَِلَم جَرَک" گلستان می سوزد/ دست های خالی مردم و جنگلبان ها در مصاف با آتش

سلامت نیوز: آتش این بار دامن جنگل های ارتفاعات روستای "بلم جرک" در شرق گلستان را گرفت. جنگل هایی با گونه های بلوط و ممرز و البته د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو