آرشیو مطالب مرتبط با جهش های ویروس


واکسن این شرکت در برابر جهش‌های شایع کرونا ایمنی‌زایی دارد

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای «کنژوگه» محصول مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران گفت: نتایج مطالعا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو