آرشیو مطالب مرتبط با جواب وی را با لحنی تندی داد


1 هفته پیش

دعوا بین دو سید استقلال بالا گرفت؛ رحمتی اقدام به انتشار پیام هایش با حسینی کرد

دعوا بین دو سید استقلال بالا گرفت؛ رحمتی اقدام به انتشار پیام هایش با حسینی کرد

رحمتی جواب حسینی را داد. طرفداری- مهدی رحمتی که فصل گذشته حواشی بسیاری را در تیم استقلال تجربه کرد پس از جداییش از این تیم سکوت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو