آرشیو مطالب مرتبط با جیووانی آیرولدی


1 هفته پیش

آاس رم 5-2 بنونتو؛ جالوروسی به مثلث خوفناک خط حمله خود دل بسته است

آاس رم 5-2 بنونتو؛ جالوروسی به مثلث خوفناک خط حمله خود دل بسته است

هرچه رم در کارهای دفاعی متزلزل ظاهر شد، فاز هجومی جالوروسی زهردار و هماهنگ نشان داد تا تیم فونسکا، سه امتیاز این بازی خانگی را دشت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو