آرشیو مطالب مرتبط با حافظ متولدین


6 ساعت پیش

فال حافظ امروز / 9 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 9 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست هنگام وداع تو ز بس گریه که... ادامه خبر

21 ساعت پیش

فال حافظ امروز / 8 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 8 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین در سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش ب... ادامه خبر

2 روز پیش

فال حافظ امروز / 7 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 7 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین خم زلف تو دام کفر و دین است ز کارستان او یک شمه این است تو پنداری که بدگو رفت و جان برد... ادامه خبر

2 روز پیش

فال حافظ امروز / 6 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 6 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از ناوک مژگان تو د... ادامه خبر

3 روز پیش

فال حافظ امروز / 5 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 5 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز... ادامه خبر

4 روز پیش

فال حافظ امروز / 4 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فال حافظ امروز / 4 خرداد ماه با تفسیر دقیق + فیلم

فـال حـافـظ متولدین فروردین از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه انی رایت دهرا من هجرک القیامه دارم من از فراقش در دیده صد... ادامه خبر

6 روز پیش

فال حافظ امروز / 3 خرداد ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 3 خرداد ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی به خدایی که تویی بند... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 2 خرداد ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 2 خرداد ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج دهان شهد تو داده رواج آب خض... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / اول خرداد ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / اول خرداد ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد روا مدار خدایا که در ح... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 31 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 31 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد و گر به رهگذری یک دم از... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 30 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 30 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین خوش است خلوت اگر یار یار من باشد نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد روا مدار خدایا که در ح... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 29 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 29 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آورمش باز به پرگار دگر عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذا... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 28 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 28 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری... ادامه خبر

1 هفته پیش

فال حافظ امروز / 27 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 27 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت امروز که در دست توام... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 26 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 26 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی من حالت زاهد را با... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 25 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 25 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه ا کرد رخت دید ملک عشق... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 24 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 24 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین هزار جهد بکردم که یار من باشی مرادبخش دل بی قرار من باشی چراغ دیده شب زنده دار من گردی... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 23 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 23 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد دل به امید صدایی که مگ... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 22 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 22 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است وز پی دیدن او دادن جان کار من است شرم از آن چشم سیه ب... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 21 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 21 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی برشکن کاکل ترکانه که... ادامه خبر

2 هفته پیش

فال حافظ امروز / 20 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 20 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای مرغ سحر نغمه داوو... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 19 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 19 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خرده‌ا... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 18 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 18 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود  گویند سنگ لعل شود در... ادامه خبر

3 هفته پیش

فال حافظ امروز / 17 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز / 17 اردیبهشت ماه با تفسیر دقیق

فـال حـافـظ متولدین فروردین دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد یا رب آن کوکب رخشان به یمن بازرسان برو ای طایر میمون همای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو