آرشیو مطالب مرتبط با حداکثر زمان اعتماد بانک ها به دولت برای وام دهی


2 هفته پیش

جذابیت اوراق بازار بدهی در حال کاهش است؟

جذابیت اوراق بازار بدهی در حال کاهش است؟

مجموع اوراق عرضه شده دولت در هفته اخیر ۱۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میان تنها هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان آن برای بانکه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو