آرشیو مطالب مرتبط با حدود هزار پزشک


کمبود پزشک در کشور را قبول داریم

سلامت نیوز:یک پژوهشی بوده است که از سال 94 تا 96 با عنوان نقشه راه درمان مطالعه خود را آغاز کرد. در نتیجه این پژوهش می توان گفت د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو