آرشیو مطالب مرتبط با حریمی مشخص


1 هفته پیش

بهروز غریب‌پور:
                    حریم برای تئاتر شهر لازم است/حریم می‌تواند برای یک فضا تشخص ایجاد کند

بهروز غریب‌پور: حریم برای تئاتر شهر لازم است/حریم می‌تواند برای یک فضا تشخص ایجاد کند

سینماپرس: بهروز غریب‌پور معتقد است مجموعه «تئاتر شهر» نیز به مانند بسیاری از ساختمان‌ها و بناهای ارزشمند باید دارای حریمی مشخص باش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو