آرشیو مطالب مرتبط با حسن صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی بایرن مونیخ اعلام کرد


سال 2024 تنها در صورت رفتن مانوئل نویر، الکساندر نوبل به بایرن مونیخ باز می‌گردد

بایرن مونیخ به دنبال تمدید قرارداد الکساندر نوبل است روز گذشته حسن صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی بایرن مونیخ اعلام کرد که الکساندر نوبل... ادامه خبر

تصویری


ویدئو