آرشیو مطالب مرتبط با حس ششم چیست


3 هفته پیش

تله کینزی چیست و آموزش آن دروغ است یا واقعی؟

تله کینزی چیست و آموزش آن دروغ است یا واقعی؟

تله کینزی، جابجا کردن اشیا با قدرت ذهن بدون دخالت فیزیکی است. در دنیای واقعی افرادی ادعای داشتن این قدرت را کرده ولی تا امروز نتوا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو