آرشیو مطالب مرتبط با حمایت افراطی والدین


4 ماه پیش

عوارض حمایت افراطی والدین/ صدای دکتر

عوارض حمایت افراطی والدین/ صدای دکتر

خانواده های کم جمعیت امروز، وابستگی خاصی به تک فرزند و در نهایت دو فرزند خود پیدا می کنند به علت وابستگی متقابل از سوی فرزند است.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو