آرشیو مطالب مرتبط با حمیدرضا سادات


گویم و چناربرگ عمق محرومیت در جوزار ممسنی

روستای گویم با جمعیت 70 خانواری با انواع محرومیت روبرو است.نیاز روز آموزش دسترسی به اینترنت است که در این روستا خبری از آن نیست.ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو