آرشیو مطالب مرتبط با حکایت آموزنده


1 روز پیش

داستان کوتاه فارسی «تنها غازها نیستند»

داستان کوتاه فارسی «تنها غازها نیستند»

داستان کوتاه فارسی «تنها غازها نیستند» داستان های کوتاه دلپذیر ، داستان های کوتاه آموزنده ، داستانهای آموزنده ، حکایت جالبآکاایرا... ادامه خبر

1 روز پیش

پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا

پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا

مجموعه: شهر حکایت آکاایران: پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا حکایت جالب   پادشاهی دچار حادثه خطیری شد. نذر کر... ادامه خبر

5 روز پیش

بین شما کسی مسلمان هست؟ (حکایت)

بین شما کسی مسلمان هست؟ (حکایت)

بین شما کسی مسلمان هست؟ (حکایت)   جوانی با چاقو وارد مسجد شد و... ادامه خبر

1 هفته پیش

سپر و سنگ (حکایت)

سپر و سنگ (حکایت)

سپر و سنگ (حکایت)     مردی با سپری که به دوش انداخته بود به می... ادامه خبر

1 هفته پیش

مه رویان و بدگویان ! (حکایت)

مه رویان و بدگویان ! (حکایت)

مه رویان و بدگویان ! (حکایت)   یکی از علما را پرسیدند که یکی... ادامه خبر

1 هفته پیش

حکایت آموزنده زندانی پر رو

حکایت آموزنده زندانی پر رو

????? ??????? ?????? ?? ??آکاایران: حکایت آموزنده زندانی پر رو????? ????? ? ????? ?????  ??? ????? ?????? ?? ?? ???? ?????? ????... ادامه خبر

1 هفته پیش

آزمون مدیران با قلیان (حکایت)

آزمون مدیران با قلیان (حکایت)

آزمون مدیران با قلیان (حکایت)   نقل است شاه عباس صفوی، رجال کشور را... ادامه خبر

1 هفته پیش

حکایت زیبای خرس و اژدها

حکایت زیبای خرس و اژدها

حکایت زیبای خرس و اژدها آکایران :حکایت آموزنده خرس و اژدها   بنا به گزارش آکاایران : اژدهایی خرسی را به چنگ آورده بود و می خ... ادامه خبر

1 هفته پیش

سر بی کلاه

سر بی کلاه

سر بی کلاه   کچلی از حمام بیرون آمد، کلاهش دزدیده بودند. با حما... ادامه خبر

1 هفته پیش

حکایت جالب «شتر گاو و قوچ و یک دسته علف»

حکایت جالب «شتر گاو و قوچ و یک دسته علف»

مجموعه: شهر حکایت آکاایران: حکایت جالب «شتر گاو و قوچ و یک دسته علف» حکایت جالب شتری با گاوی و قوچی در راهی می رفتند... ادامه خبر

1 هفته پیش

دعای غلام ( حکایت )

دعای غلام ( حکایت )

دعای غلام ( حکایت )   مردی از پشت در شنید که خدمتکارش بعد از اد... ادامه خبر

1 هفته پیش

حکایت آموزنده عیادت مرد ناشنوا از همسایه

حکایت آموزنده عیادت مرد ناشنوا از همسایه

????? ??????? ????? ??? ?????? ?? ??????آکاایران: حکایت آموزنده عیادت مرد ناشنوا از همسایه????? ??? ?????? ? ?????? ?????  ?????... ادامه خبر

1 هفته پیش

حکایت زیبای مرد دباغ در بازار عطر فروشان

حکایت زیبای مرد دباغ در بازار عطر فروشان

مجموعه: شهر حکایت آکاایران: حکایت زیبای مرد دباغ در بازار عطر فروشان  مرد دباغ و بازار عطر فروشان داستانی دلپذیر ار... ادامه خبر

1 هفته پیش

سقراط و شاگردان

سقراط و شاگردان

سقراط و شاگردان     چنین گویند که سقراط را می بردند تا بکشند. وی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو