آرشیو مطالب مرتبط با خانه تاریخی مرعشی شوشتر


ترکهایی در سقف خانه تاریخی مرعشی شوشتر به وجود آمده اند

ایسنا/ براساس آخرین گزارش های بدست آمده، ترکهایی در سقف خانه تاریخی مرعشی شوشتر به وجود آمده اند. احمد شمس آبادی، مسئول انجمن دوس... ادامه خبر

تصویری


ویدئو