آرشیو مطالب مرتبط با خدیرا می خواهد در یوونتوس بماند


1 هفته پیش

سامی خدیرا و کم ترین بازدهی ممکن در یوونتوس

سامی خدیرا و کم ترین بازدهی ممکن در یوونتوس

فصل برای سامی خدیرا به دلیل مصدومیت به پایان رسید و برای دومین فصل پیاپی، زمان حضور او در فصل کم تر از هزار دقیقه بود. طرفداری - س... ادامه خبر

تصویری


ویدئو