آرشیو مطالب مرتبط با خرس آبی


اسپیس ایکس ۵ هزار خرس آبی و ۱۲۸ ماهی مرکب را به ایستگاه فضایی فرستاد

اسپیس ایکس طی بیست و دومین ماموریت تامین ذخایر ایستگاه فضایی بین‌المللی محموله‌ای ۷۳۰۰ پوندی شامل ۵ هزار خرس آبی و ۱۲۸ ماهی مرکب ر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو