آرشیو مطالب مرتبط با خط فقر نسبی


تشدید فقر و بیکاری در ایران در دو سال گذشته / کمیته امداد: 3برابر تعهد برنامه ششم شغل ایجاد کردیم

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که چه در شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا و چه در شرایط عادی، توانمندسازی محرومان و اشتغالزایی مناسب بر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو