آرشیو مطالب مرتبط با خودروهای آلاینده


1 هفته پیش

گره بازنشدنی کیفیت بنزین و آلودگی، خودرو و مرگ؛ داستان تکرای هر زمستان

گره بازنشدنی کیفیت بنزین و آلودگی، خودرو و مرگ؛ داستان تکرای هر زمستان

بیش از دوهفته از بازگشت شرایط آلوده به اتمسفر تهران و سایر کلان شهرهای کشور می گذرد و بازهم مانند هر زمستان، جز انتشار اخبار ضد و... ادامه خبر