آرشیو مطالب مرتبط با خود ارضایی در بارداری


3 روز پیش

خودارضایی در بارداری، خطرناک است؟

خودارضایی در بارداری، خطرناک است؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ۸ماهه، شکم اولم را باردار هستم و متاسفانه خود ارضایی تقریبا ماهی یکبار انجام می دهم. شکمم بزرگ شده و هم م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو