آرشیو مطالب مرتبط با خیابان نبرد شمالی


بازگشت قاتل مرد تهرانی بین جمعیت تماشاچی صحنه قتل ! / پلیس بازداشت کرد

قتل مرد تهرانی در خیابان نبرد رخ داد. در این قتل مرد جوان هدف ضربات چاقو قرار گرفت. قاتل پس از قتل برای سرکشی به صحنه جرم بازگشت و... ادامه خبر