آرشیو مطالب مرتبط با دادن عرق نعناع به نوزادان


5 روز پیش

ایا میشود به نوزاد عرق نعنا داد؟

ایا میشود به نوزاد عرق نعنا داد؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادهای دوقلوام پنجاه و پنج روزه اند و گریه می کنند و به سختی آروغ می زنند و وقتی آروغ می زند مقداری شیر با... ادامه خبر

تصویری


ویدئو