آرشیو مطالب مرتبط با دارای اختلال سوءمصرف


افزایش مراکز ساماندهی «کودکان معتاد»/تعداد این کودکان زیاد است؟

بعد از سم زدایی در مراکز درمانی، این کودکان وارد مراکز حمایتی می‌شوند. در حقیقت مراکز ساماندهی کودکان دارای اختلال سوءمصرف مواد، م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو