آرشیو مطالب مرتبط با دارای مجازات نقدی


زندانیان دارای مجازات نقدی عفو می شوند / معاون قوه قضاییه خبر داد

زندانیان / برخی زندانیان مشمول عفو خواهند شد. قوه قضاییه از عفو برخی زندانیان دارای مجازات نقدی خبر داد. معاون قضایی دستگاه قضا تا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو