آرشیو مطالب مرتبط با داروهای گیاهی و گیاهان دارویی


مجتمع صنایع دینه ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گیاهان دارویی

سلامت نیوز:گاهی اوقات وقتی در جایی می خوانیم که 25% داروهای تجویز شده از گیاه تولید شده و یا اینکه اولین ترکیب دارویی مورفین از تر... ادامه خبر