آرشیو مطالب مرتبط با دانشگاهی استان قزوین


1 هفته پیش

استخدام مدیر اداری آقا در مجموعه جهاد دانشگاهی استان قزوین

استخدام مدیر اداری آقا در مجموعه جهاد دانشگاهی استان قزوین

استخدام جهاد دانشگاهی استان قزوین مجموعه جهاد دانشگاهی استان قزوین جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر در پست مدیر امور اد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو