آرشیو مطالب مرتبط با دانشگاه دفاع


4 ماه پیش

آماده دفاع از منافع خود در خلیج‌فارس هستیم

آماده دفاع از منافع خود در خلیج‌فارس هستیم

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران آماده دفاع قاطعانه از امنیت و منافع خود در خلیج فارس است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو