آرشیو مطالب مرتبط با دانیال کودک ۹ ساله


3 روز پیش

نامادری دانیال کوچولو کودک سبزواری بازداشت شد

نامادری دانیال کوچولو کودک سبزواری بازداشت شد

نامادری دانیال کوچولو کودک سبزواری که مورد کودک آزاری قرار گرفته بود دستگیر شد. رئیس بهزیستی سبزوارگفت: نامادری دانیال کودک ۹ س... ادامه خبر

تصویری


ویدئو