آرشیو مطالب مرتبط با داوطلبانه واکسن ایرانی


حامد همایون، داوطلبانه واکسن ایرانی کرونا زد

حامد همایون خواننده موسیقی پاپ با انتشار تصویری از خود خبر داد که به صورت داوطلبانه واکسن ایرانی برکت را تزریق کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو