آرشیو مطالب مرتبط با دبیرکل کنفدراسیون تنیس


افشین بدیعی دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا شد

یک ایرانی دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا شد افشین بدیعی به عنوان دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا انتخاب شد. به گزارش طرف... ادامه خبر

تصویری


ویدئو