آرشیو مطالب مرتبط با دبیر کمیته


توضیحات وزارت بهداشت درباره ادعای عجیب آهن‌ربایی بودن واکسن کرونا

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 با اشاره به ویدئوی منتشر شده در خصوص خاصیت آهنربایی محل تزریق واکسن کرونا، گفت: توضیحات و توجیهات غ... ادامه خبر

محل تزریق واکسن کرونا خاصیت آهنربایی پیدا می کند؟

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 با اشاره به ویدئوی منتشر شده در خصوص خاصیت آهنربایی محل تزریق واکسن کرونا، گفت: توضیحات و توجیهات غ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو