آرشیو مطالب مرتبط با درخت کوئیلای


1 هفته پیش

تولید واکسن کرونا از پوست درخت صابون

تولید واکسن کرونا از پوست درخت صابون

بومیان قوم ماپوچه در جنوب شیلی به طور سنتی از درخت "کوئیلای" به عنوان گیاهی دارویی استفاده می‌کنند. اکنون یک شرکت بیوتکنولوژی آمری... ادامه خبر

1 هفته پیش

تولید واکسن کرونا از ماده یک درخت شیلیایی

تولید واکسن کرونا از ماده یک درخت شیلیایی

بومیان قوم ماپوچه در جنوب شیلی به طور سنتی از درخت "کوئیلای" به عنوان گیاهی دارویی استفاده می‌کنند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو