آرشیو مطالب مرتبط با درخواست فسخ قرارداد ایگور کولاکوویچ


1 هفته پیش

خوش خبر: جانشین کولاکوویچ احتمالا خارجی است

خوش خبر: جانشین کولاکوویچ احتمالا خارجی است

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: در قرارداد کولاکوویچ بندی هم وجود دارد که مربوط به اتفاقات غیرمترقبه است که وضعیت فعلی را هم شامل می ش... ادامه خبر

1 هفته پیش

خوش خبر: جانشین کولاکوویچ احتمالا خارجی است

خوش خبر: جانشین کولاکوویچ احتمالا خارجی است

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: در قرارداد کولاکوویچ بندی هم وجود دارد که مربوط به اتفاقات غیرمترقبه است که وضعیت فعلی را هم شامل می ش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو