آرشیو مطالب مرتبط با درصد برای دانش‌آموختگان


بررسی مهاجرت نخبگان با استناد به قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران

یک منبع مستند در این زمینه می‌تواند «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» یا همان یونسکو باشد که سازمانی تخصصی و وابسته به سازما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو