آرشیو مطالب مرتبط با درمان نابینایی مادرزادی


2 هفته پیش

درمان نابینایی مادرزادی، چگونه است؟

درمان نابینایی مادرزادی، چگونه است؟

برای بینایی و دیدن، چشم و مغز با هم همکاری می کنند. عصب بینایی تصاویر را به مغز ارسال می کند بنابراین اگر این عصب بدرستی شکل نگرفت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو