آرشیو مطالب مرتبط با درمان کودکان بستری


آغاز سومین طرح نیکوکاری اسنپ‌

در سومین طرح، با عنوان «کمک هزینه‌ی درمان کودکان بستری در بیمارستان»، اسنپ قصد دارد با مشارکت کاربرانش در تامین هزینه‌های درمانی ک... ادامه خبر

طرح اسنپ برای تامین هزینه‌های درمان کودکان بیمار

سومین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان اسنپ بعد از نتایجی که طرح حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار داشت، آغاز شد. سومین طرح نیکوکاری اسن... ادامه خبر

با اسنپ‌کلاب در تامین هزینه‌های درمان کودکان بستری شریک شوید

سومین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان اسنپ با تمرکز بر تامین کمک‌هزینه‌ی درمان کودکان بستری در بیمارستان از ابتدای این هفته با همکاری... ادامه خبر

آغاز سومین طرح نیکوکاری اسنپ

با اسنپ‌کلاب در تامین هزینه‌های درمان کودکان بستری شریک شوید. ادامه خبر

سومین طرح نیکوکاری اسنپ‌ آغاز شد

سومین طرح نیکوکاری اسنپ‌ آغاز شد و کاربران طبق این طرح با اسنپ کلاب می‌توانند در تامین هزینه‌های درمان کودکان بستری شریک شوند.سومی... ادامه خبر

آغاز سومین طرح نیکوکاری اسنپ‌ با اسنپ‌کلاب؛ در تامین هزینه‌های درمان کودکان بستری شریک شوید

سومین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان اسنپ با تمرکز بر تامین کمک‌هزینه‌ی درمان کودکان بستری در بیمارستان از ابتدای این هفته با همکاری... ادامه خبر