آرشیو مطالب مرتبط با دریای عرب


5 روز پیش

(ویدئو) کمک رسانی ناو آمریکایی به لنج ایرانی

(ویدئو) کمک رسانی ناو آمریکایی به لنج ایرانی

ناوشکن آمریکایی به یک لنج ایرانی که در دریای عرب در شرایط اضطراری قرار داشت کمک رسانی کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو