آرشیو مطالب مرتبط با در حوالی عطش درام و صحنه


1 هفته پیش

گردآوری گزیده مقالات علیرضا پارسی در یک کتاب / نگاهی به تئاتر گیلان

گردآوری گزیده مقالات علیرضا پارسی در یک کتاب / نگاهی به تئاتر گیلان

کتاب "در حوالی عطش درام و صحنه" با زیر عنوان به‌گزیده مقالات درباره نمایش نوشته علیرضا پارسی منتشر شد. ادامه خبر