آرشیو مطالب مرتبط با در یک نگاه در یورو 1968 چه گذشت


در یک نگاه | در یورو 1996 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین د... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1992 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1988 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره رق... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1984 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره رق... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1980 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره رق... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1976 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره رق... ادامه خبر

در یک نگاه | در یورو 1972 چه گذشت؟

در آستانه مسابقات یورو 2020، با اینفوگرافیک های اختصاصی به بررسی تاریخچه رقابت های جام ملت های اروپا می پردازیم  شانزدهمین دوره رق... ادامه خبر

تصویری


ویدئو