آرشیو مطالب مرتبط با دفتر بازرگانی


1 هفته پیش

تعلیق سریع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

تعلیق سریع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

نایب رئیس اتاق بازرگانی آبادان گفت: چنانچه اجاره کارت بازرگانی محرز شود، اتاق بازرگانی اجازه تعلیق کارت فرد مورد نظر را دارد ولی ا... ادامه خبر

1 هفته پیش

تعلیق سریع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

تعلیق سریع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

نایب رئیس اتاق بازرگانی آبادان گفت: چنانچه اجاره کارت بازرگانی محرز شود، اتاق بازرگانی اجازه تعلیق کارت فرد مورد نظر را دارد ولی ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو