آرشیو مطالب مرتبط با دولت اقدام


زاکانی: به دنبال دیوارکشی بر دور کشور نیستیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: جهان و منطقه در آستانه تغییر قرار دارند و در حال تجربه شرایطی هستیم که دقت در این ع... ادامه خبر

زاکانی: دیواری به دور کشور نمی کشیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در دولت اقدام و اصلاح فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبنا است، گفت: بر این اساس چه... ادامه خبر

زاکانی: به دنبال دیوارکشی بر دور کشور نیستیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در دولت اقدام و اصلاح فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبنا است، گفت: بر این اساس چه... ادامه خبر

زاکانی: مدیریت کشور به ریش‌دار و بی‌ریش نیست

زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مدیریت کشور به ریش‌دار و بی‌ریش نیست و افراد باید ریشه داشته باشند، درباره برن... ادامه خبر

چرخش عجیب مواضع زاکانی درباره مذاکره و برجام

زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مخالف مذاکره نبوده و تنش زدایی در روابط ایران و عربستان را مدنظر قرار می دهد گ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو