آرشیو مطالب مرتبط با دومین مناظره انتخاباتی


بُنیه ضعیف رسانه ملی برای برگزاری یک مناظره حداقلی عامل ترسیم بی‌فرهنگی در برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه کسی است!؟

سینماپرس: سطح نازل و کیفیت پایین برگزاری مناظره‌های تلویزیونی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شاید تنها سخن مشترک میان تما... ادامه خبر

بُنیه ضعیف رسانه ملی برای برگزاری یک مناظره حداقلی عامل ترسیم بی‌فرهنگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه کسی است!؟

سینماپرس: سطح نازل و کیفیت پایین برگزاری مناظره‌های تلویزیونی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شاید تنها سخن مشترک میان تما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو