آرشیو مطالب مرتبط با دو و میدانی قهرمانی نوجوانان جهان


1 هفته پیش

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان 2020، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان 2020، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد

کرونا یکی دیگر از مسابقات جهانی را لغو کرد. طرفداری- مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو