آرشیو مطالب مرتبط با دکتر زهرا راستگو


1 هفته پیش

بسیاری از درمان‌های زیبایی بیشتر شبیه فاجعه هستند!

بسیاری از درمان‌های زیبایی بیشتر شبیه فاجعه هستند!

شاید کمتر کسی در شهر آبادان سراغ دندانپزشکی گرفته باشد و اسمی از دکتر زهرا راستگو و کیلینیک دکتر راستگو نشنیده باشد! خانم دکتر جوا... ادامه خبر