آرشیو مطالب مرتبط با دکتر مرندی


مرندی به وزیر بهداشت اعتراض کرد

دکتر مرندی به قول وزیر بهداشت در خصوص برداشتن محدودیت‌ها اعتراض کرد. ادامه خبر