آرشیو مطالب مرتبط با دیجیتال واکسن


تماشاگران بازی"ایران و کره جنوبی" فقط در صورت داشتن کارت واکسن می توانند وارد استادیوم شوند + روش دریافت کارت

از دو هفته دیگر دریافت برخی خدمات عمومی منوط به داشتن کارت دیجیتال واکسن کرونا خواهد بود. این در حالی است که هنوز بسیاری از افرادی... ادامه خبر